Výzva – zákaz odovzdávať odpady pouličným výkupcom

27. mája 2014 08:480 komentárovZobrazené: 177 x
Odpad

Obecný úrad v Košeci vyzýva všetkých obyvateľov, aby vždy nakladali s odpadom v zmysle platných zákonov a v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2013. V ňom je okrem iného v § 6 uvedené, že sa zakazuje odovzdať elektroodpad iným subjektom /napr. pouliční zberači, výkupcovia a pod./, ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. Obec doteraz nikomu neudelila takýto súhlas a ani v budúcnosti neudelí, pretože sa o všetky typy odpadov dokáže postarať v rámci svojho systému odpadového hospodárstva.

Žiadame Vás, aby ste nepodporovali pouličných výkupcov v ich činnosti, nakoľko tým sami porušujete nariadenie platné na území našej obce.

Ak máte odpad, ktorého sa potrebujete zbaviť a nepatrí do smetnej nádob, využite služby nášho zberného dvora. Ďakujeme za pochopenie.

Značky:

Váš komentár