Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2013

15. apríla 2013 15:160 komentárovZobrazené: 65 x
Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2013

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje občanov v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi a prevenciou proti vzniku požiarov v prírodnom prostredí na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi a to najmä na zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Za porušenie uvedených povinností môže byť fyzickej osobe uložená pokuta vo výške 331,- €.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne ďalej žiada občanov, aby bez meškania ohlásili na telefónnych číslach 150 alebo 112 každý požiar spozorovaný v prírodnom prostredí a tak napomohli rýchlejšej lokalizácii a likvidácii požiaru.

Značky:

Váš komentár