Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR

28. decembra 2012 07:191 komentárZobrazené: 72 x
Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR

Oznamujeme Vám, že dňa 21. 12. 2012 nám bolo doručené záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR číslo: 4184/2012-3.4/dp k navrhovanej činnosti – Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice.

Záverečné stanovisko je k dispozícii k nahliadnutiu na podateľni Obecného úradu v Košeci v pracovných dňoch počas úradných hodín. Tu je možné do neho nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy, alebo si na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Záverečné stanovisko v elektronickej forme bude k dispozícii až po Novom roku. Takáto verzia dokumentu nebola zatiaľ nájdená ani na stránkach www.enviroportal.sk

Doplnenie článku 4. 1. 2013

Záverečné stanovisko už je k dispozícii aj v elektronickej forme na odkaze
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobna-asfaltovych-zmesi-tunezice

Príloha:

Značky:

1 komentár

  • To tu nemôžete rovno napísať, že stavba sa odporúča a začne sa s ňou už teraz v marci? Čo nemá obec skener?

Váš komentár