Získali sme dotáciu na vybavenie odborných učební ZŠ a novú knižnicu

25. mája 2018 09:380 komentárovZobrazené: 285 x
Základná škola

S obrovskou radosťou Vám oznamujeme, že sme boli s našou žiadosťou na získanie nenávratného finančného príspevku vo výzve Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách
s našim projektom „Odborné učebne a školská knižnica ZŠ Košeca“
ÚSPEŠNÍ.

V rámci Trenčianskeho kraja bolo podporených z celkovo 72 podaných žiadostí len 27 a sme medzi nimi aj my.
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt je 189.915,50 EUR.
Viac sa dočítate na: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=12911

Značky:

Váš komentár