Získali sme grant od TSK z projektu Zelená župa

10. augusta 2017 15:010 komentárovZobrazené: 294 x
Získali sme grant od TSK z projektu Zelená župa

Získali sme grant od TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA z projektu Zelená župa

Bytovky a škola sa môžu tešiť na nové kompostoviská.

Z Trenčianskeho samosprávneho kraja nám prišlo oznámenie,  že Obci Košeca bol schválený grant vo výške 1 989,90 Eur na projekt „Kompostovanie v bytovkách a škole“. Projekt sa bude realizovať v mesiacoch august a september 2017.

V rámci projektu budú pre každú bytovku vybudované kvalitné drevené kompostovacie zásobníky a vyškolia sa kompostmajstri. Na všetkých bytovkách sa uskutočnia domové schôdze. Kompostovacie zásobníky budú vybudované aj v areáli Základnej školy s materskou školou v Košeci. Na škole pribudnú v triedach, kanceláriách a zborovniach aj nové hnedé koše na triedený zber bioodpadov. Pre žiakov II. stupňa, učiteľov, technických zamestnancov školy a obce sa uskutoční prednáška o triedenom zbere bioodpadov na škole a taktiež školenie o správnom kompostovaní. Školenia a prednášku zabezpečí partner projektu, ktorým je občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ so sídlom v Košiciach.

Uvedený projekt Obce Košeca bol podporený v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zelená župa si kladie za cieľ znížiť svoju ekologickú stopu a zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľov kraja. Zelená župa je zatiaľ jediný projekt svojho druhu na Slovensku na úrovni krajov vôbec. Účelom grantového programu Zelené oči je podpora aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a / alebo  zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území Trenčianskeho kraja.

zelena zupa
erb TSK

Značky:

Váš komentár