Zverejnenie adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

12. februára 2019 11:590 komentárovZobrazené: 106 x
Zverejnenie adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Na základe § 46 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade s rozhodnutím Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2019 Z. z. z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

z v e r e j ň u j e m e

emailovú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

helena.pavlikova@koseca.sk

Značky:

Váš komentár