Zverejnenie protokolu o skúške digestátu z Horoviec

9. augusta 2016 13:061 komentárZobrazené: 370 x
Zverejnenie protokolu o skúške digestátu z Horoviec

Sprístupňujeme Vám protokol o skúške vzorky digestátu zo spoločnosti BIOPLYN Horovce 2, ktorý nám bol doručený e-mailovou správou na obecný úrad.

Digestát je používaný na poliach v katastri obce Košeca ako tekuté hnojivo, pričom sme za posledné mesiace zaznamenali už pomerne veľa sťažností na sprievodný zápach a nedodržiavanie podmienok hnojenia. Zo strany obce boli niekoľkokrát iniciatívne vyvolané rokovania, konania a stretnutia, ktorých účelom malo byť dosiahnutie ochrany vody a pôdy a dodržiavanie predmetnej legislatívy zo strany užívateľov polí. Iniciatíva obyvateľov v tejto záležitosti bola prejavená aj podaním petície v súvislosti so stavom miestnej komunikácie na ulici Železničnej. Posledné konanie na obecnom úrade bolo Okresným úradom Ilava zvolané na základe podnetu od občana obce, ktorý sa obával o kvalitu podzemných vôd, ako jeho jediného zdroja pitnej vody. Pre užívateľov polí boli po tomto stretnutí prostredníctvom Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSUP) jasne stanovené podmienky, za akých sa má digestát v našom katastri aplikovať. Dodržiavanie týchto podmienok má na starosti práve spomínaný ÚKSUP.

Dovoľujeme si požiadať všetkých vlastníkov poľnohospodárskej pôdy v našom katastri, aby neboli ľahostajní k svojmu majetku a aby sledovali situáciu na svojich pozemkoch. Najmä by mali mať vedomosť o tom, čo, kedy, v akých množstvách a ako sa aplikuje do pôdy. Pôda je dedičstvo, ktoré má veľmi krehké základy. Slúžila nám v minulosti, slúži teraz a mali by sme sa postarať o to, aby ju mohli využívať aj budúce generácie. Jej prípadné znehodnotenie môže mať rôzne následky a preto jej ochrana je to najdôležitejšie, čo teraz v súčasnosti môžeme robiť. MY znamená všetci jej vlastníci.

Značky:

1 komentár

  • Peter Valent

    Aj naša obec má problém s digestátom, ktorý sa vylieva po poliach a pasienkach okolo obce, Jediným argumentom je celtifikát ktorý hovorí, že je možné používať ho ako hnojivo
    ,ale zatiaľ sa nenaśiel nik kto by povedal,alebo napísal čo ten smrad urobí s človekom. Veď ľudí štípu oči, bolí hlava ťažko sa im dýcha. Všetci sa boja k tomuto vyjadriť,mafia to drží v hrsti

Váš komentár