Zverejnenie správy Najvyššieho kontrolného úradu SR o kontrole plnenia opatrení

18. mája 2015 09:500 komentárovZobrazené: 153 x
Zverejnenie správy Najvyššieho kontrolného úradu SR o kontrole plnenia opatrení

Obec Košeca zverejňuje protokol o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014 v našej obci.
Všetky prijaté opatrenia boli obcou splnené alebo čiastočne splnené, 3 opatrenia sa nehodnotili. Nesplnené opatrenia sa nevyskytli.

Odporúčania NKÚ:
Na základe kontrolou zistených nedostatkov plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly NKÚ SR odporúča obci zlepšiť vnútorný kontrolný systém obce.

Dokument je zverejnený na nasledujúcom odkaze:
https://www.nku.gov.sk/documents/10157/265201/95792-144326-55.pdf

Na stiahnutie je k dispozícii celý dokument aj v prílohe:

Značky:

Váš komentár