Zvýšená spotreba vody v obci

19. marca 2018 08:170 komentárovZobrazené: 203 x
Zvýšená spotreba vody v obci

Považská vodárenská spoločnosť , prevádzka vodovodov  Ilava oznamuje odberateľom  vody  v Košeci , aby si vo vlastnom  záujme  skontrolovali   vodomerné šachty   a vodomery z dôvodu zvýšenej spotreby vody  v obci.

  V prípade  zistenia poruchy  môžu  ju nahlásiť na  č.t.4331153.

 

 

S pozdravom                                                   Ing. Majchrovič  Ján

                                                                        majster  prevádzky vodovodov

 

 

V Ilave    19.3.2018

Značky:

Váš komentár