Výzvy na predloženie ponúk

Zverejňovanie výziev na prekladanie ponúk


Názov Veľkosť Typ Stiahnutí
Názov Veľkosť Typ Stiahnutí
20150629 Krycí listy k výzve - stavebné práce - úprava telocvične147.1 KBpdf359x
20150629 Návrh zmluvy o dielo pre výzvu - stavebné práce - úprava telocvične561.1 KBpdf204x
20150629 Výkaz výmer k výzve - stavebné práce - úprava telocvične192.1 KBpdf196x
20150629 Výzva - stavebé práce - úprava telocvične397.5 KBpdf271x
20150910 KÚRENIE - ŠPORTOVÝ AREÁL KOŠECA - nákresy378.5 KBpdf172x
20150910 KÚRENIE - ŠPORTOVÝ AREÁL KOŠECA - návrh zmluvy o dielo na realizáciu prác kúrenia na športovom areáli665.5 KBpdf128x
20150910 KÚRENIE - ŠPORTOVÝ AREÁL KOŠECA - výkaz výmer483.5 KBpdf320x
20150910 KÚRENIE - ŠPORTOVÝ AREÁL KOŠECA - Výzva na predloženie ponuky na dodávku kúrenia na športovom areáli v Košeci478.0 KBpdf160x
20181018_Návrh na plnenie kritérií106.0 KBdoc332x
20181018_Príloha č. 1 - Výkaz výmer30.2 KBxls330x
20181018_Príloha č. 2 - Výkaz výmer48.1 KBxls353x
20181018_Vyzva na predloženie cenovej ponuky_stavebné práce35.2 KBpdf344x
20190107_technická špecifikácia (el_evidencia)188.9 KBpdf157x
20190107_Výzva na predloženie ponuky (elektronická evidencia odpadov)149.5 KBpdf159x
20190205_Príloha k výzve - projekt prístavby MŠ531.5 KBpdf333x
20190205_Výzva na predloženie ponuky na dodanie služby projekt prístavby MŠ382.1 KBpdf331x
20190618_Vyzva_Rekonštrukcia_elektroinštalácie_Požiarna_zbrojnica_Košeca34.8 KBpdf287x
20190627_Výzva_Výstavba_detského_ihriska_v_obci_Košeca36.5 KBpdf302x
20190709_Príloha č. 1_Prístavba Materskej školy v obci Košeca- stavebné práce - zadanie172.0 KBxlsx669x
20190709_Príloha č. 2_1časť_Dokumentácia_prístavba_MŠ_Košeca13.5 MBrar271x
20190709_Príloha č. 2_2 časť_Dokumentácia_prístavba MŠ Košeca29.4 MBrar271x
20190709_Príloha č. 3_Návrh zmluvných kritérií_prístavba MŠ219.9 KBpdf301x
20190709_Vyzva_Prístavba materskej školy v Košeci - stavebné práce35.8 KBpdf295x
20190822_Príloha č. 1 Hasičská zbrojnica Košeca - stavebné práce[zadanie]76.4 KBxlsx603x
20190822_Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií - Košeca21.3 KBdocx288x
20190822_Príloha č. 3 Návrh zmluvných podmienok Košeca48.6 KBdocx301x
20190822_Vyzva_stavebne_prace_hasicska_zbrojnica33.7 KBpdf285x
20190826_Príloha č. 10_TL 5215.5 KBpdf287x
20190826_Príloha č. 11_Zmluva o dielo96.3 KBdoc294x
20190826_Príloha č. 1a_Návrh_na_plnenie_kritérií_Košeca21.4 KBdocx298x
20190826_Príloha č. 1_Výkaz_výmer_DI_Košeca12.0 KBxlsx580x
20190826_Príloha č. 2_00 PROJEKT DI385.0 KBpdf300x
20190826_Príloha č. 3_01 SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV156.0 KBpdf306x
20190826_Príloha č. 4_02 CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY63.6 KBpdf283x
20190826_Príloha č. 5_03 PÔDORYS DETSKÉHO IHRISKA137.2 KBpdf296x
20190826_Príloha č. 6_TL 1393.8 KBpdf284x
20190826_Príloha č. 7_TL 2230.4 KBpdf312x
20190826_Príloha č. 8_TL 3251.7 KBpdf292x
20190826_Príloha č. 9_TL 4230.3 KBpdf302x
20190826_Výzva_Výstavba_detského_ihriska_v_obci_Košeca40.5 KBpdf287x
20190827_Príloha č. 1 Hasičská zbrojnica Košeca - stavebné práce[zadanie]76.7 KBxlsx575x
20190827_Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií - Košeca21.3 KBdocx291x
20190827_Príloha č. 3 Návrh zmluvných podmienok Košeca48.7 KBdocx292x
20190827_Vyzva_Stavebne_prace_hasicska_zbrojnica_Koseca32.9 KBpdf287x
20190923_Príloha č. 1a_Výkaz_výmer_dažďová_kanalizácia_Ilavská57.3 KBxls301x
20190923_Príloha č. 1_Výkaz_výmer_chodník_Ilavská93.2 KBxls317x
20190923_Príloha č. 2a_Výkaz_výmer_dažďová_kanalizácia_vetva_157.3 KBxls291x
20190923_Príloha č. 2_Výkaz_výmer_vetva_171.7 KBxls286x
20190923_Príloha č. 3_Výkaz_výmer_vetva_269.1 KBxls277x
20190923_Príloha č. 4_Výkaz_výmer_vetva_378.3 KBxls281x
20190923_Príloha č. 5a_Výkaz_výmer_dažďová_kanalizácia_vetva_957.9 KBxls313x
20190923_Príloha č. 5_Výkaz_výmer_vetva_976.3 KBxls288x
20190923_Príloha č. 6a_Výkaz_výmer_dažďová_kanalizácia_vetva_1057.3 KBxls302x
20190923_Príloha č. 6_Výkaz_výmer_vetva_1074.8 KBxls280x
20190923_Príloha č. 7_Rekapitulácia_výkazov_výmer32.3 KBxls279x
20190923_Príloha č. 8 Návrh na plnenie kritérií - Košeca21.5 KBdocx286x
20190923_Príloha č. 9 Návrh zmluvných podmienok - Košeca236.4 KBpdf287x
20190923_Výzva - Výstavba chodníkov v obci Košeca – I. etapa37.3 KBpdf62x
20191029_Multifunkčné ihrisko_1. Technická správa_titulka22.9 KBpdf278x
20191029_Multifunkčné ihrisko_2. Navrh-plnenia-kriterii13.9 KBdocx268x
20191029_Multifunkčné ihrisko_2. Situácia170.2 KBpdf278x
20191029_Multifunkčné ihrisko_3. Výkopy_drenáže334.4 KBpdf255x
20191029_Multifunkčné ihrisko_4. Zaklady240.0 KBpdf278x
20191029_Multifunkčné ihrisko_5. Pôdorys2.1 MBpdf281x
20191029_Multifunkčné ihrisko_6. Pohľady229.8 KBpdf251x
20191029_Multifunkčné ihrisko_Obsah17.0 KBpdf267x
20191029_Multifunkčné ihrisko_Potvrdenie o vykonaných stavebných prácach13.3 KBdocx267x
20191029_Multifunkčné ihrisko_Technická správa230.7 KBpdf262x
20191029_Multifunkčné ihrisko_Titulka22.1 KBpdf286x
20191029_Multifunkčné ihrisko_Výkaz výmer67.1 KBxls269x
20191029_Multifunkčné ihrisko_Výzva na predkladanie ponúk275.7 KBpdf285x
20191029_Multifunkčné ihrisko_Zmluva o dielo27.8 KBdocx272x
20200221_Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií - cenová ponuka21.9 KBdocx236x
20200221_Príloha č. 2 - Fotodokumentácia elektronickej evidencie238.6 KBpdf243x
20200221_Príloha č. 3 - Predpokladaný počet nádob90.4 KBpdf249x
20200221_Výzva_Zber_preprava_a_zabezpečenie_zneškodnenia_ZKO_v_obci_Košeca40.3 KBpdf231x