Značky: "Bioplynová stanica"

Reportáž v TV Markíza o hnojení pôdy digestátom

8. septembra 2016 11:110 komentárov
Reportáž v TV Markíza o hnojení pôdy digestátom

Dovoľujeme si požiadať všetkých vlastníkov poľnohospodárskej pôdy v obci Košeca, ktorú užíva PD Košeca, a.s., aby sa zaujímali o spôsob, akým sa nájomca stará o zachovanie jej kvality aj pre ďalšie generácie. Máme k dispozícii niekoľko rozborov vzoriek digestátu, ktorý […]

Viac ›