Značky: "Cesty"

Zametanie ciest

29. apríla 2019 15:040 komentárov
Zametanie ciest

V priebehu tohto týždňa sa realizuje v obci jarné zametanie ciest. Žiadame majiteľov automobilov, aby na parkovanie využívali prioritne svoje dvory. Uľahčí to pohyb zametacieho vozidla. Ďakujeme.

Viac ›

Nová rubrika na webovej stránke

19. júla 2018 08:570 komentárov
Nová rubrika na webovej stránke

Kvôli zabezpečeniu najaktuálnejších informácií o plánovaných investíciách v obci sme sa rozhodli pridať na našu webovú stránku v sekcii OBEC rubriku PLÁNOVANÉ INVESTÍCIE. V nej nájdete kompletné informácie o jednotlivých investíciách, ktoré sú v procese prípravy. Môžete sa oboznámiť s […]

Viac ›

Odpoveď Slovenskej správy ciest na našu požiadavku opravy hlavnej cesty

28. mája 2018 09:461 komentár
Odpoveď Slovenskej správy ciest na našu požiadavku opravy hlavnej cesty

Starosta obce začiatkom mája posielal opätovne písomnú požiadavku na správcu cesty I. triedy za účelom opravy vozovky, ktorá vykazuje na niekoľkých úsekoch nebezpečný stav. Žiadosť obce aj odpoveď správcu si môžete prečítať v prílohe tohto článku. Zhotoviteľ kanalizácie v týchto […]

Viac ›

Nadácia Volkswagen Slovakia podporila projekt našej ZŠ s MŠ

6. apríla 2017 14:010 komentárov
Nadácia Volkswagen Slovakia podporila projekt našej ZŠ s MŠ

Komisia Nadácie Volkswagen Slovakia vybrala dňa 31.3.2017 projekty, ktoré podporí v rámci grantového programu „Bezpečne na cestách“. Medzi podporenými projektami bol aj projekt našej ZŠ s MŠ. Viac info v prílohe:

Viac ›

Dnes sa začali práce na trvalej obnove živičnej vrstvy hlavnej cesty

4. mája 2016 12:340 komentárov
hdr

Dnes ráno sa začali asfaltovacie práce na ceste I. triedy v našej obci. Trvať by mali do piatku 6. 5. 2016. Ďakujeme za trpezlivosť a rešpektovanie riadenia premávky.  

Viac ›

Informácia o prácach na stavbe kanalizácie

7. apríla 2016 14:126 komentárov
Informácia o prácach na stavbe kanalizácie

Dovoľujeme si Vás informovať, že na viacerých miestach v obci sa uskutočňujú stavebné práce súvisiace s opravami poškodených ciest a chodníkov po realizácii vodovodu a kanalizácie. Postupne Vás v najbližších týždňoch budeme dostupnými prostriedkami informovať o plánovanom harmonograme prác. Podľa […]

Viac ›

Médiá hovoria a píšu o problémoch pri výstavbe kanalizácie a vodovodu

15. januára 2016 19:450 komentárov
Médiá hovoria a píšu o problémoch pri výstavbe kanalizácie a vodovodu

V posledných dňoch sa v médiách objavilo niekoľko reportáží o Košeci, pričom hlavnou témou bol stav cestných komunikácií po výstavbe kanalizácie a vodovodu. Prinášame Vám podrobnejší prehľad o nich. Hovorca zhotoviteľa vo svojich stanoviskách uvádza, že cesty by mali byť […]

Viac ›

O stav cesty I. triedy sa intenzívne zaujíma aj Krajské riaditeľstvo PZ SR v Trenčíne

13. apríla 2015 12:480 komentárov
O stav cesty I. triedy sa intenzívne zaujíma aj Krajské riaditeľstvo PZ SR v Trenčíne

Dnes sme dostali na vedomie požiadavku Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR smerom na Okresný úrad v súvislosti s rozkopávkou cesty I. triedy. Dávame ju k dispozícii verejnosti. Sme radi, že aj na základe našich požiadaviek podľa Vašich početných sťažností sa o […]

Viac ›

Oznámenie o pohotovostnej službe na opravy komunikácií počas sviatkov

2. apríla 2015 16:021 komentár
Oznámenie o pohotovostnej službe na opravy komunikácií počas sviatkov

Zverejňujeme informáciu od zástupcov spoločnosti Váhostav SK a.s. Zhotoviteľ stavby kanalizácie a vodovodu v obci má počas veľkonočných sviatkov zabezpečené priebežné dosypávanie komunikácií dvoma skupinami, ktoré sú v pohotovostnom režime. Kontakt v prípade zistených neodkladných deformácií na komunikáciách: 0904 701 536 – Ing. Omániková

Viac ›

Súčasný stav ciest v našej obci. Kontakty na nahlasovanie problémov s kanalizáciou.

27. marca 2015 14:073 komentáre
Súčasný stav ciest v našej obci. Kontakty na nahlasovanie problémov s kanalizáciou.

Pozorujeme čoraz intenzívnejšie, aká veľká je nespokojnosť obyvateľov so stavom ciest v našom katastri (a to nielen miestnych komunikácií, ale aj cesty III. triedy a cesty I. triedy). Sme si vedomí odôvodnenosti všetkých sťažností a považujeme všetky telefonáty občanov v tejto súvislosti za […]

Viac ›