Značky: "Chodník"

Začatie stavebných prác na Železničnej ulici

18. septembra 2017 11:350 komentárov
Začatie stavebných prác na Železničnej ulici

Dovoľujeme si Vás informovať o začatí stavebných prác na Železničnej ulici, ktoré súvisia s realizáciou projektu jej opravy a prestavby. Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali prenosné dočasné dopravné značenie v obci a boli opatrní pri prajazde obchádzkových trás. […]

Viac ›

Štúdia chodníka na ulici Zliechovskej

29. júna 2016 09:531 komentár
Košeca a Nozdrovice

V prílohách je verejnosti sprístupnená štúdia chodníka na Zliechovskej ulici. Chodník je navrhovaný po oboch stranách cesty III. triedy s tým, že nám to dáva do budúcnosti rôzne alternatívy výstavby jednotlivých častí (projekt bude rozdelený do viacerých stavebných objektov, ktoré bude […]

Viac ›

Výsledok pracovného stretnutia s občanmi – ulica Železničná

Výsledok pracovného stretnutia s občanmi – ulica Železničná

V pondelok 27. 6. 2016 sa uskutočnilo ďalšie zo stretnutí s občanmi, ktoré malo tentokrát na programe prerokovanie navrhovanej štúdie miestnej komunikácie na ulici Železničnej. Projektanti štúdie predstavili návrh riešenia výstavby novej miestnej komunikácie s chodníkom od Hlavnej ulice v […]

Viac ›

Pozvánka na pracovné stretnutie s občanmi vo veci projektu Železničnej ulice

22. júna 2016 12:520 komentárov
Pozvánka na pracovné stretnutie s občanmi vo veci projektu Železničnej ulice

Dovoľujeme si pozvať obyvateľov obce na plánované pracovné stretnutie vo veci prerokovania budúceho projekčného riešenia ulice Železničnej. Spracovateľ štúdie predstaví návrh vyhotovenia novej miestnej komunikácie s chodníkom, ku ktorej sa v rámci diskusie bude môcť vyjadriť každý účastník stretnutia. Budeme radi, […]

Viac ›