Značky: "Daň"

Zverejnenie neplatičov miestnych daní a poplatkov

10. februára 2016 10:320 komentárov
Obecný úrad

Zverejnenie neplatičov miestnych daní a poplatkov Daňoví dlžníci Obec Košeca podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k […]

Viac ›