Značky: "Dane a poplatky"

Možnosť uplatnenia si zľavy z poplatku za komunálny odpad

25. januára 2013 09:190 komentárov
Odpad

Dávame Vám do pozornosti, že aj naďalej platí v našej obci možnosť znížiť si výšku poplatku za vývoz komunálneho odpadu pre jedného člena domácnosti. Takúto zľavu si môžete uplatniť v prípade, ak je Vaša domácnosť aktívne zapojená do triedenia odpadu […]

Viac ›

Výber daní

2. januára 2013 15:330 komentárov
Vlajka Košeca

Vážení občania, oddelenie daní a poplatkov na Obecnom úrade v Košeci Vám oznamuje, že dane z nehnuteľností sa začnú vyberať od 1. februára 2013 na č. dverí 1.

Viac ›

Úhrada nedoplatkov na miestnych daniach

3. decembra 2012 09:380 komentárov
Vlajka Košeca

Obecný úrad v Košeci vyzýva všetkých občanov, ktorí nemajú uhradené miestne dane a poplatky za predchádzajúce roky, aby si splnili svoje zákonné povinnosti a predmetné nedoplatky uhradili v čo najkratšom čase, najneskôr do konca roka 2012. V mesiaci január 2013 […]

Viac ›

Miestne dane a poplatky v roku 2012

11. januára 2012 08:260 komentárov
Vlajka Košeca

Obec Košeca ako správca miestnych daní a poplatkov upozorňuje občanov na dôležité skutočnosti a termíny súvisiace s miestnymi daňami a poplatkami v roku 2012. Výber daní a poplatkov začína z dôvodu prípravy platobných výmerov až od 1. februára 2012, denne […]

Viac ›