Značky: "Elektroodpad"

Jarný zber elektroodpadov a autobatérií

30. marca 2017 15:170 komentárov
Jarný zber elektroodpadov a autobatérií

Obec Košeca oznamuje občanom, že organizuje bezplatný jarný zber elektroodpadov z domácností a autobatérií. Zber sa organizuje len pre veľké elektroodpady (ako napr. chladničky a mrazničky, práčky, televízory a monitory, elektrické sporáky a rúry na pečenie, elektrické radiátory, počítače, kopírky, a podobne) a pre autobatérie. […]

Viac ›

Výzva – zákaz odovzdávať odpady pouličným výkupcom

27. mája 2014 08:480 komentárov
Odpad

Obecný úrad v Košeci vyzýva všetkých obyvateľov, aby vždy nakladali s odpadom v zmysle platných zákonov a v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2013. V ňom je okrem iného v § 6 uvedené, že sa zakazuje odovzdať elektroodpad iným subjektom /napr. pouliční zberači, výkupcovia […]

Viac ›