Značky: "Generel dopravy"

Zadanie územného generelu dopravy Trenčianskeho kraja

3. apríla 2014 14:170 komentárov
Zadanie územného generelu dopravy Trenčianskeho kraja

Zverejňujeme Zadanie územného generelu dopravy Trenčianskeho kraja. ÚGD TK bude využívaný ako územnoplánovací podklad pre spracovávanie územnoplánovacích dokumentácií regiónu, ÚPN miest a obcí v kraji, budú ho využívať podľa potreby orgány a organizácie, ktoré sa v svojej činnosti zaoberajú rôznymi […]

Viac ›