Značky: "Hasičský zbor"

Dotácia pre DHZ Košeca z Ministerstva vnútra SR

20. novembra 2013 09:540 komentárov
DHZ Košeca

Ministerstvo vnútra SR schválilo pridelenie finančných prostriedkov DHZ v Košeci na základe predloženej žiadosti vo výške 1.290,- EUR na účel: Podpora odbornej prípravy, preventívno-výchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného […]

Viac ›

Pozvánka na oslavy 125. výročia vzniku DHZ v Košeci

10. septembra 2013 13:000 komentárov
DHZ Košeca

Pozvánka na oslavy 125. výročia vzniku DHZ v Košeci. Príloha:

Viac ›

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese Ilava

26. júla 2013 10:540 komentárov
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese Ilava

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v územnom obvode okresu Ilava od 26.7.2013 až do odvolania. Príloha:

Viac ›

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2013

15. apríla 2013 15:160 komentárov
Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2013

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje občanov v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi a prevenciou proti vzniku požiarov v prírodnom prostredí na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi a to […]

Viac ›