Značky: "HK"

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2016

23. novembra 2015 18:360 komentárov
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2016

V prílohe je zverejnený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Košeca na I. polrok 2016.

Viac ›