Značky: "Invazívne rastliny"

Upozornenie – povinnosť odstraňovať invazívne druhy rastlín

7. mája 2014 16:170 komentárov
Upozornenie – povinnosť odstraňovať invazívne druhy rastlín

Obecný úrad v Košeci, upozorňuje občanov, že podľa zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 7b odstavec 3, vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný na vlastné náklady odstraňovať invazívne druhy rastlín a starať […]

Viac ›