Značky: "Kataster"

Verejná vyhláška – Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Košeca

20. februára 2020 10:190 komentárov
Verejná vyhláška – Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Košeca

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 593/2019 zo dňa 04.12.2019 schválila zoznam katastrálnych území, v ktorých sa začnú prípravné konania pozemkových úprav. Jedným z týchto katastrálnych území je aj k.ú. Košeca. Pozemkové úpravy podľa zákona č.330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov […]

Viac ›