Značky: "Kľúče"

Straty a nálezy – kľúče

30. apríla 2019 11:120 komentárov
Straty a nálezy – kľúče

Na Ul. Športovcov sa našli kľúče od auta. Okrem toho tu máme ďalšie dva zväzky kľúčov, ktoré sa našli pod rím.-kat. farou a pred OcÚ Košeca len za posledné dva týždne. Majitelia si ich môžu po bližšej identifikácií vyzdvihnúť na […]

Viac ›