Značky: "Komunikácie"

Zimná údržba ciest

1. decembra 2017 07:432 komentáre
Zimná údržba ciest

Žiadame majiteľov automobilov, aby ich neparkovali na miestnych komunikáciách a chodníkoch (ak majú možnosť ich parkovať vo svojich dvoroch), nakoľko tým bránia vo vykonávaní zimnej údržby. Ak na niektorej z ulíc nebude odhrnutý sneh, je to dôsledok toho, že sa […]

Viac ›