Značky: "Koronavírus"

Oznam Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne

12. marca 2020 14:080 komentárov
Oznam Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne Vám oznamuje, že v súvislosti so šíriacou sa nákazou vírusu COVID 19 a vzhľadom na vládou SR vyhlásenú Mimoriadnu situáciu boli prijaté opatrenia v súvislosti s prijímaním ústnych podaní občanov len na naliehavé a […]

Viac ›

Riaditeľské voľno v ZŠ s MŠ Košeca – 13.03.2020

Základná škola

Na základe usmernenia MŠVVŠ SR č. 3 k šíreniu koronavírusu a príkazu predsedu TSK č.5/2020 k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom udeľuje riaditeľka ZŠ s MŠ Košeca riaditeľské voľno na deň 13.3.2020 (piatok). Prerušuje sa prevádzka ZŠ, […]

Viac ›

Informácie ku koronavírusu

9. marca 2020 08:060 komentárov
Informácie ku koronavírusu

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4076:usmernenie-hlavneho-hygienika-slovenskej-republiky-pre-verejnos-onkarantene&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153   Najnovšie informácie ÚVZ SR zo dňa 10. 3. 2020: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4074:covid-19-zakaz-hromadnych-podujati-portovej-kulturnej-spoloenskej-i-inej-povahy-anpovinna-domaca-izolacia-npri-prichode-zniny-talianska-iranu-anjunej-korey&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153 Úrad verejného zdravotníctva zverejnil pokyny, opatrenia a odporúčania na ochranu pred koronavírusom. Bližšie informácie v priložených letákoch:  

Viac ›