Značky: "MY NOVINY"

Článok o obci MY NOVINY

29. januára 2019 08:120 komentárov
Článok o obci MY NOVINY

V aktuálnom vydaní MY NOVINY STREDNÉHO POVAŽIA, OBZOR si môžete prečítať krátke zhrnutie roku 2018 a plány samosprávy do roku 2019.

Viac ›

Košeca v regionálnych novinách – informácie o obci

27. februára 2017 19:560 komentárov
Košeca v regionálnych novinách – informácie o obci

V čerstvom vydaní MY NOVINY STREDNÉHO POVAŽIA si môžete prečítať zaujímavé informácie o našej obci. Čo sa podarilo, čo plánujeme,…? Viac aj v elektronickej verzii, ktorá je prílohou tohto článku. Tlačená verzia aktuálneho vydania novín je dostupná aj na OcÚ […]

Viac ›

Propagácia obce v regionálnom týždenníku

29. februára 2016 11:140 komentárov
Propagácia obce v regionálnom týždenníku

V aktuálnom vydaní týždenníka MY NOVINY STREDNÉHO POVAŽIA nájdu čitatelia na strane 10 články aj z prostredia našej samosprávy.

Viac ›