Značky: "Objemný odpad"

Termíny jesenného zberu veľkoobjemného odpadu

11. septembra 2014 09:100 komentárov
Termíny jesenného zberu veľkoobjemného odpadu

S dostatočným predstihom si Vás dovoľujeme informovať o plánovaných zberoch veľkoobjemového odpadu, ktoré sa uskutočnia v októbri 2014 podľa harmonogramu uvedeného nižšie v prílohe.

Viac ›