Značky: "Odpočet"

Odpočet vodomerov od 15.11.2019

15. novembra 2019 09:090 komentárov
Odpočet vodomerov od 15.11.2019

Považská  vodárenská  spoločnosť , prevádzka  vodovodov   Ilava  oznamuje odberateľom  vody v Košeci,  že od   15.11.2019  bude  prebiehať  odčitovanie  vodomerov. Prosíme majiteľov  rodinných domov, aby umožnili pracovníkom vodární prístup k vodomerom . Stav vodomeru môžu nahlásiť i telefonicky na č. […]

Viac ›

Odpočet vodomerov – Nozdrovice

30. októbra 2019 15:040 komentárov
Odpočet vodomerov – Nozdrovice

Považská  vodárenská  spoločnosť , prevádzka  vodovodov   Ilava  oznamuje odberateľom  vody v Nozdroviciach,  že od   31.10.2019  bude  prebiehať  odčitovanie  vodomerov. Prosíme majiteľov rodinných domov, aby umožnili pracovníkom vodární prístup k vodomerom . Stav vodomeru sa môže nahlásiť i telefonicky na […]

Viac ›

Odpočet elektrickej energie

31. júla 2019 10:000 komentárov
Odpočet elektrickej energie

V dňoch 01.08.2019 až 25.08.2019 bude prebiehať v našej obci a jej častiach odpočet elektrickej energie poverenými pracovníkmi Stredoslovenskej distribučnej, a.s. Žilina. Prosíme Vás o sprístupnenie odberných miest, nakoľko sa tak vyhneme zbytočným komplikáciám.

Viac ›

Odpis vodomerov

16. mája 2019 14:460 komentárov
Odpis vodomerov

Považská  vodárenská  spoločnosť , prevádzka  vodovodov   Ilava  oznamuje odberateľom  vody v Košeci,  že od   17.5.2019  bude  prebiehať  odčitovanie  vodomerov. Prosíme majiteľov  rodinných domov, aby umožnili pracovníkom vodární prístup k vodomerom . Stav vodomeru môžu nahlásiť i telefonicky na č. 4465464 v […]

Viac ›

Odpočty spotreby zemného plynu

9. apríla 2014 12:000 komentárov
Odpočty spotreby zemného plynu

Slovenská pošta, a. s. na základe poverenia  spoločnosťou SPP – distribúcia, a. s., bude v období od 14. apríla 2014 do 12. mája 2014 vykonávať v našej obci odpočty spotreby zemného plynu. Zamestnanci Slovenskej pošty budú stavy plynomerov fotografovať prostredníctvom mobilného PDA […]

Viac ›

Odpočty vodomerov v Nozdroviciach

14. mája 2013 14:580 komentárov
Odpočty vodomerov v Nozdroviciach

Považská vodárenská spoločnosť, prevádzka vodovodov Ilava oznamuje obyvateľom miestnej časti Nozdrovice, že od 15. 5. 2013 sa budú prevádzať odpočty vodomerov. Prosíme majiteľov rodinných domov, aby umožnili pracovníkom vodární prístup k vodomerom. Stav vodomeru môžu odberatelia nahlásiť i telefonicky na […]

Viac ›

Odpočty vodomerov v Nozdroviciach

12. januára 2012 15:140 komentárov
Odpočty vodomerov v Nozdroviciach

Považská vodárenská spoločnosť, prevádzka vodovodov Ilava, oznamuje obyvateľom v Nozdroviciach, že dňa 13. januára 2012, t.j. zajtra, sa budú prevádzať odpočty vodomerov z dôvodu zmeny ceny vodného. Prosíme majiteľov rodinných domov, aby umožnili pracovníkom vodární prístup k vodomerom. Stav vodomeru […]

Viac ›