Značky: "Označenie"

Oznámenie o uložení zásielky – Pavol Marguš

1. októbra 2019 10:240 komentárov
Oznámenie o uložení zásielky – Pavol Marguš

Oznámenie o uložení zásielky – Pavol Marguš  

Viac ›

Označenie nádob

20. marca 2019 13:115 komentárov
Odpad

Na základe už oznámeného zavedenia elektronickej evidencie odpadov a zberných nádob v našej obci vás žiadame, aby ste v dňoch 25.3.-27.3.2019 (t.j. v pondelok až v stredu) sprístupnili pracovníkom obce vaše odpadové nádoby vyložením pred bránu, aby mohli byť označené […]

Viac ›