Značky: "PD Košeca"

Oznam PD Košeca a.s. o začatí aplikácie digestátu na poľnohospodársku pôdu

6. marca 2017 09:563 komentáre
Košeca a Nozdrovice

V prílohe k článku je kompletná dokumentácia, ktorá nám dnes bola na OcÚ doručená v súvislosti s plánovanou aplikáciou a zapracovaním sekundárneho zdroja živín – digestátu na poľnohospodársku pôdu v katastri obce Košeca.

Viac ›