Značky: "Plyn"

Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

13. marca 2015 12:100 komentárov
Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

V záujme predchádzať poškodzovaniu plynárenských zariadení, únikom plynu a vzniku škôd na zdraví a majetku vyzývame stavebníkov, aby dodržiavali základné zákonom stanovené povinnosti pri činnostiach vykonávaných v blízkosti plynárenských zariadení. Bližšie informácie nájdete v priloženom letáku a brožúre.

Viac ›

Odpočty spotreby zemného plynu

9. apríla 2014 12:000 komentárov
Odpočty spotreby zemného plynu

Slovenská pošta, a. s. na základe poverenia  spoločnosťou SPP – distribúcia, a. s., bude v období od 14. apríla 2014 do 12. mája 2014 vykonávať v našej obci odpočty spotreby zemného plynu. Zamestnanci Slovenskej pošty budú stavy plynomerov fotografovať prostredníctvom mobilného PDA […]

Viac ›