Značky: "Podklady"

Podklady starostu obce pre poslancov OZ na rokovanie (dotácie, projekty, investície)

10. marca 2017 08:080 komentárov
Podklady starostu obce pre poslancov OZ na rokovanie (dotácie, projekty, investície)

Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň sa rozhodol zverejniť podklady, ktoré posielal poslancom OZ pri zvolávaní zasadnutia na deň 9. 3. 2017. Sami občania môžu vyhodnotiť, z ktorej strany vychádza snaha o komunikáciu a z ktorej strany viazne. Tieto navrhované body […]

Viac ›