Značky: "Pošta"

Slovenská pošta – ponuka rýchleho výberu hotovosti

27. augusta 2019 11:250 komentárov
Slovenská pošta – ponuka rýchleho výberu hotovosti

Slovenská pošta – ponuka rýchleho výberu hotovosti. Bližšie informácie v priloženom letáku.

Viac ›

Informácie o nebezpečných zásielkach

7. decembra 2016 11:070 komentárov
Informácie o nebezpečných zásielkach

V súvislosti so zvýšeným a opakovaným výskytom doručenia listových zásielok s nebezpečným materiálom na niektoré orgány štátnej správy bolo vydané metodické usmernenie sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o opatreniach civilnej ochrany v súvislosti s prijatím bezpečnostných opatrení vo veci doručenia listových zásielok s potenciálne nebezpečným […]

Viac ›

Obecný úrad a Pošta v Košeci zatvorené

11. apríla 2016 13:410 komentárov
Obecný úrad

Z dôvodu odstávky el. energie bude dňa 12.4.2016, t.j. v utorok a 14.4.2016, t.j. vo štvrtok zatvorený Obecný úrad a Pošta v Košeci. Pošta bude k dispozícií v obmedzenom režime dňa 14.4.2016 v čase od 12:00 – 15:30 hod.  Ďakujeme […]

Viac ›

Pošta Košeca – Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

24. februára 2015 08:170 komentárov
Pošta Košeca – Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť – v prílohe.

Viac ›