Značky: "Považská vodárenská spoločnosť"

Upozornenie od Považskej vodárenskej spoločnosti

2. marca 2020 08:550 komentárov
Upozornenie od Považskej vodárenskej spoločnosti

Považská vodárenská spoločnosť, prevádzka vodovodov  Ilava oznamuje odberateľom  vody  v Košeci na uliciach Hlavná, Krúžok, Železničná, Továrenská, V Slatinách,  Dolný majer, Úzka, Želiarska a Za Barborkou,  aby si vo vlastnom  záujme  skontrolovali   vodomerné šachty   a vodomery z dôvodu zvýšeného odberu […]

Viac ›

Pridajte sa k nám a dokážme spolu investorovi poškodenie ciest počas výstavby vodovodu a kanalizácie

20. septembra 2017 13:370 komentárov
Pridajte sa k nám a dokážme spolu investorovi poškodenie ciest počas výstavby vodovodu a kanalizácie

Dovoľujeme si Vás osloviť s netradičnou prosbou/požiadavkou. Dnes nám bola doručená odpoveď na našu žiadosť o začatie reklamačného konania voči zhotoviteľovi investície kanalizácie a vodovodu. Investorom bola Považská vodárenská spoločnosť a.s. a firmou zabezpečujúcou technický dozor SVS – inžiniering, s.r.o. […]

Viac ›