Značky: "PVS"

PVS, a.s. – zvýšená spotreba vody v obci Košeca

9. januára 2017 14:140 komentárov
PVS, a.s. – zvýšená spotreba vody v obci Košeca

OZNAM Považská vodárenská spoločnosť , prevádzka vodovodov  Ilava oznamuje odberateľom  vody  v Košeci ,  aby si vo vlastnom  záujme  skontrolovali   vodomerné šachty   a vodomery z dôvodu zvýšenej spotreby vody  v obci. V prípade  zistenia poruchy  ju nahláste na  č.t. 042/4331153. S pozdravom                                                   Ing. Majchrovič  Ján majster  […]

Viac ›

Oznam o vývoze odpadových splaškových vôd zo žúmp

1. júna 2016 07:470 komentárov
Oznam o vývoze odpadových splaškových vôd zo žúmp

Považská vodárenská spoločnost, a.s. dáva do pozornosti: – Oznam o vývoze odpadových splaškových vôd zo žúmp. – Výpočet ceny za vývoz odpadových splaškových vôd z domácich žúmp. – Nakladanie s odpadovými vodami z domácností a žumpovými vodami.

Viac ›

PVS, a.s. – odpočty vodomerov

20. mája 2016 08:190 komentárov
PVS, a.s. – odpočty vodomerov

Považská vodárenská spoločnosť , prevádzka vodovodov  Ilava oznamuje odberateľom vody v Košeci , že od  20.5.2016 t. j. od  zajtra  sa budú prevádzať odpočty vodomerov. Prosíme majiteľov  rodinných domov, aby umožnili pracovníkom vodární prístup k vodomerom . Stav vodomeru môžu nahlásiť i telefonicky […]

Viac ›

Ulica Na vyhni 25.4.2016 neprejazdná

22. apríla 2016 13:520 komentárov
Kanalizácia

PVS, a.s. oznamuje, že v pondelok 25.4.2016 bude z dôvodu opravy vodovodného potrubia úplne uzavretá ulica Na vyhni v Nozdroviciach. Vhodné by bolo preparkovať vaše osobné motorové vozidlá už v nedeľu večer, aby ste predišli v pondelok ráno zbytočným komplikáciam.

Viac ›

Odpočty vodomerov

24. novembra 2015 10:200 komentárov
Odpočty vodomerov

Považská vodárenská spoločnosť , prevádzka vodovodov Ilava oznamuje odberateľom vody v KOŠECI, že od 25.11.2015 t. j. od zajtra sa budú prevádzať odpočty vodomerov. Prosíme majiteľov rodinných domov, aby umožnili pracovníkom vodární prístup k vodomerom . Stav vodomeru môžu nahlásiť i telefonicky na […]

Viac ›

Oznamy o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu

27. októbra 2015 09:490 komentárov
Oznamy o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu

Ospravedlňujeme sa občanom i podnikateľom za nepríjemnosti, ktoré môžu vzniknúť vyhlásením odstávok vody na poslednú chvíľu. Žiaľ, tieto informácie sme posledné dva razy dostali pol hodinu pred uskutočnením odstávky. Chápeme, že je potrebné zrealizovať prepojenie nových a existujúcich vodovodných potrubí, […]

Viac ›

Oznam o prerušení dodávky vody

26. októbra 2015 07:530 komentárov
Oznam o prerušení dodávky vody

Považská vodárenská spoločnosť a.s. prevádzka vodovodov Ilava oznamuje odberateľom vody v Košeci ulice –  Zliechovská, Školská, Rudnianska, Pod Hôrkou, že dňa  26.10.2015 t.j. dnes  bude od 8.00 hod. do 9.00 hod. prerušená dodávka pitnej vody z dôvodu realizácie prepojov vodovodného potrubia. Ďakujeme za pochopenie.

Viac ›

Odstávka pitnej vody 27.7.2015

24. júla 2015 11:140 komentárov
Odstávka pitnej vody 27.7.2015

PVS, a.s. prevádzka vodovodov Ilava oznamuje odberateľom vody v Košeci, ulice – Zliechovská, Rudnianska, Pod hôrkou, Sadová, Pri tehelni a Prúdy, že dňa 27.7.2015, t.j. v pondelok, v čase od 8:00-14:00 hod. bude prerušená dodávka pitnej vody z dôvodu prepojov […]

Viac ›