Značky: "Pýťať"

Pýtajme si slovenské

11. októbra 2018 07:320 komentárov
Pýtajme si slovenské

Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska 15. – 21. október 2018 Aktívne si pýtajme slovenské – každý deň! Počas Národných dní na podporu ekonomiky Slovenka budeme v spolupráci s mestami a obcami vyzývať občanov, aby aktívne pristupovali k nákupom. Aby […]

Viac ›