Značky: "Šachta"

PVS, a.s. – zvýšená spotreba vody v obci Košeca

9. januára 2017 14:140 komentárov
PVS, a.s. – zvýšená spotreba vody v obci Košeca

OZNAM Považská vodárenská spoločnosť , prevádzka vodovodov  Ilava oznamuje odberateľom  vody  v Košeci ,  aby si vo vlastnom  záujme  skontrolovali   vodomerné šachty   a vodomery z dôvodu zvýšenej spotreby vody  v obci. V prípade  zistenia poruchy  ju nahláste na  č.t. 042/4331153. S pozdravom                                                   Ing. Majchrovič  Ján majster  […]

Viac ›