Značky: "Správca cintorína"

Ponuka pracovného miesta – správca cintorína a domu smútku

13. januára 2015 07:500 komentárov
Ponuka pracovného miesta – správca cintorína a domu smútku

Obec Košeca vyzýva záujemcov na pozíciu správcu cintorína a domu smútku, aby najneskôr do 20. januára 2015 doručili žiadosť o prijatie do zamestnania do podateľne obecného úradu. K žiadosti uchádzači priložia aj svoj životopis. Bližšie informácie o pracovnej ponuke poskytne osobne, telefonicky alebo […]

Viac ›