Značky: "Umiestnenie"

Oznam o umiestnení volebných plagátov

14. decembra 2015 14:140 komentárov
Oznam o umiestnení volebných plagátov

OZNAM Obec Košeca oznamuje, že všeobecne záväzným nariadením č. 2/2015 určila toto miesto na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016: 1/ Oplotenie pri rodinnom dome p. Hantáka

Viac ›