Značky: "Upozornenie"

Upozornenie od Považskej vodárenskej spoločnosti

2. marca 2020 08:550 komentárov
Upozornenie od Považskej vodárenskej spoločnosti

Považská vodárenská spoločnosť, prevádzka vodovodov  Ilava oznamuje odberateľom  vody  v Košeci na uliciach Hlavná, Krúžok, Železničná, Továrenská, V Slatinách,  Dolný majer, Úzka, Želiarska a Za Barborkou,  aby si vo vlastnom  záujme  skontrolovali   vodomerné šachty   a vodomery z dôvodu zvýšeného odberu […]

Viac ›

Polícia upozorňuje

12. augusta 2015 08:500 komentárov
Polícia upozorňuje

Odbor prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci s odborom ekonomickej kriminality úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru vypracovali niekoľko dôležitých rád, ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov. Viac si môžte prečítať tu:  

Viac ›

Upozornenie – povinnosť odstraňovať invazívne druhy rastlín

7. mája 2014 16:170 komentárov
Upozornenie – povinnosť odstraňovať invazívne druhy rastlín

Obecný úrad v Košeci, upozorňuje občanov, že podľa zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 7b odstavec 3, vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný na vlastné náklady odstraňovať invazívne druhy rastlín a starať […]

Viac ›