Značky: "Úradná tabuľa"

Zverejnenie Návrhov všeobecne záväzných nariadení a Návrhu rozpočtu obce na rok 2020

29. novembra 2019 12:580 komentárov
Obecný úrad

Dňa 29.11.2019 boli na úradnú tabuľu obce a na stránke obce www.koseca.sk, v sekcii Úradná tabuľa, vyvesené návrhy nasledujúcich nariadení a návrh rozpočtu na r. 2020 a výhľadové roky 2021-2022:  –     Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o ustanovení […]

Viac ›

Aktuálne odkazy na úradnú tabuľu

28. novembra 2012 16:190 komentárov
Obecný úrad

Na úradnej tabuli obce sú zverejnené na pripomienkovanie nasledovné dokumenty: Návrh programového rozpočtu obce Košeca Návrh VZN č. 5/2012 Návrh VZN č. 6/2012 Návrh VZN č. 7/2012 Návrh VZN č. 8/2012 Tiež sú zverejnené nasledovné dokumenty: Zámer predaja pozemkov Zámer […]

Viac ›