Značky: "Uznesenia"

Uznesenia zo zasadnutia OZ 13.12.2018

17. decembra 2018 13:560 komentárov
Uznesenia zo zasadnutia OZ 13.12.2018

Zverejňujeme v prílohe k článku prijaté uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košeci a pripájame aj záznam z celého rokovania.

Viac ›

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 14. 6. 2018

20. júna 2018 09:190 komentárov
Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 14. 6. 2018

Výsledky posledného zasadnutia OZ v Košeci zosumarizované v jednotlivých uzneseniach nájdete v prílohe článku. Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň nepodpísal schválené uznesenie č. 44: Uznesenie č. 44/2018 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Košeca zo dňa 14. júna 2018 ___________________________________________________________________________ K bodu […]

Viac ›

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 15.3.2018

23. marca 2018 12:320 komentárov
Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 15.3.2018

V prílohe k článku sú zverejnené uznesenia Obecného zastupiteľstva v Košeci zo zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 15. marca 2018. Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň využil svoje právo pozastaviť výkon uznesenia č. 22/2018 o rozpočte obce pre rok 2018. Odôvodnenie […]

Viac ›

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 18.1.2018

26. januára 2018 10:490 komentárov
Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 18.1.2018

V prílohe zverejňujeme uznesenia zo zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 18. januára 2018. Opravená verzia dokumentu: oprava chyby v tabuľke o hlasovaní pri Uznesení č. 13/2018

Viac ›

Výsledky zasadnutia OZ zo dňa 7.12.2017 – starosta pozastavil výkon troch uznesení

15. decembra 2017 11:110 komentárov
Štandarda

Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň sa rozhodol po dôkladnom zvážení a posúdení zákonnosti prijatých uznesení niektoré z nich nepodpísať. Žiaľ, niektorí poslanci OZ počas celého roka 2017 neprijali argumenty a zdôvodnenia o potrebe schváliť rozpočet obce Košeca s položkami, ktorých […]

Viac ›

Výsledky zasadnutia OZ v Košeci zo dňa 15.6.2017

16. júna 2017 09:402 komentáre
Výsledky zasadnutia OZ v Košeci zo dňa 15.6.2017

Obecné zastupiteľstvo v Košeci sa na druhý pokus dňa 15. 6. 2017 úplne jednohlasne uznieslo na schválení použitia potrebných finančných prostriedkov z prebytku hospodárenia roku 2016 a časti rezervného fondu obce z minulých rokov na prestavbu cestnej komunikácie časti Železničnej […]

Viac ›

Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 8. 6. 2017

13. júna 2017 13:210 komentárov
Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 8. 6. 2017

Na poslednom zasadnutí OZ, ktoré sa konalo vo štvrtok 8. júna 2017 sa opäť rokovalo o rozpočte obce na rok 2017 a boli predložené aj ďalšie návrhy uznesení (napr. o podaní žiadosti na získanie nenávratného finančného príspevku na projekt „Odborné […]

Viac ›

Rozpočet obce bol síce schválený, starosta ho však opäť vetoval kvôli nesúladu so zákonom

26. apríla 2017 11:560 komentárov
Štandarda

Na poslednom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Košeci, ktoré sa konalo dňa 20. 4. 2017 poslanci OZ síce schválili rozpočet obce pre rok 2017, no starosta prijaté uznesenie nepodpísal. Dôvod na pozastavenie výkonu celkovo dvoch uznesení definoval starosta celkom jasne: domnieva […]

Viac ›

Starosta obce vetoval uznesenia

24. marca 2017 21:120 komentárov
Štandarda

Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň vetoval niektoré uznesenia z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 15.3.2017. Odôvodnenia, na základe ktorých sa rozhodol pozastaviť výkon týchto uznesení nájdete v priloženom súbore. Podľa názoru starostu je schválenie uznesenia o rozpočte pre […]

Viac ›

Výsledok zasadnutia OZ zo dňa 27. 2. 2017

1. marca 2017 14:290 komentárov
Výsledok zasadnutia OZ zo dňa 27. 2. 2017

Dovoľujeme si Vám dať opäť do pozornosti, že výsledky hlasovania zo zasadnutí OZ v Košeci je možné si pozrieť aj na tomto odkaze: http://zastupitelstvo.egov.sk/samosprava/uznesenia/koseca Rovnako v tejto aplikácii nájdete audio záznamy zasadnutí a iné dôležité dokumenty z rozhodovania obecného zastupiteľstva. […]

Viac ›