Značky: "Voda"

Upozornenie od Považskej vodárenskej spoločnosti

2. marca 2020 08:550 komentárov
Upozornenie od Považskej vodárenskej spoločnosti

Považská vodárenská spoločnosť, prevádzka vodovodov  Ilava oznamuje odberateľom  vody  v Košeci na uliciach Hlavná, Krúžok, Železničná, Továrenská, V Slatinách,  Dolný majer, Úzka, Želiarska a Za Barborkou,  aby si vo vlastnom  záujme  skontrolovali   vodomerné šachty   a vodomery z dôvodu zvýšeného odberu […]

Viac ›

Zvýšená spotreba vody v obci

19. marca 2018 08:170 komentárov
Zvýšená spotreba vody v obci

Považská vodárenská spoločnosť , prevádzka vodovodov  Ilava oznamuje odberateľom  vody  v Košeci , aby si vo vlastnom  záujme  skontrolovali   vodomerné šachty   a vodomery z dôvodu zvýšenej spotreby vody  v obci.   V prípade  zistenia poruchy  môžu  ju nahlásiť na  č.t.4331153.     S pozdravom                                                   Ing. Majchrovič  Ján […]

Viac ›

Pri Váhu buďte stále opatrní

4. mája 2017 13:080 komentárov
Pri Váhu buďte stále opatrní

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti stále trvajúci povodňový stav na rieke Váh. Ten je spôsobený nedávnymi zrážkami. Buďte pri Váhu opatrní. Ďakujeme za pochopenie.

Viac ›

Reakcia obce vo veci výzvy na upustenie od protiprávneho konania a žiadosti o verejné ospravedlnenie

23. februára 2017 09:321 komentár
Reakcia obce vo veci výzvy na upustenie od protiprávneho konania a žiadosti o verejné ospravedlnenie

Zverejňujeme v prílohách pod textom dokumenty – písomnú komunikáciu Obce Košeca (v zastúpení Mgr. Jurajom Jancom – advokátom) so spoločnosťami, ktoré majú podozrenie, že im bol spôsobený zásah do dobrej povesti a majú pocit, že sa stali predmetom ohovárania v […]

Viac ›

PVS, a.s. – zvýšená spotreba vody v obci Košeca

9. januára 2017 14:140 komentárov
PVS, a.s. – zvýšená spotreba vody v obci Košeca

OZNAM Považská vodárenská spoločnosť , prevádzka vodovodov  Ilava oznamuje odberateľom  vody  v Košeci ,  aby si vo vlastnom  záujme  skontrolovali   vodomerné šachty   a vodomery z dôvodu zvýšenej spotreby vody  v obci. V prípade  zistenia poruchy  ju nahláste na  č.t. 042/4331153. S pozdravom                                                   Ing. Majchrovič  Ján majster  […]

Viac ›

Videodokumentácia z odberu vzoriek digestátu – Rudé

13. septembra 2016 10:530 komentárov
Videodokumentácia z odberu vzoriek digestátu – Rudé

Na pripojených odkazoch nájdete videá z aplikácie digestátu do pôdy v lokalite Rudé a z odobratia vzoriek, ktoré boli okamžite odvezené na rozbor do akreditovaného laboratória. Pevne veríme, že tento spôsob dokumentácie bude ako svedectvo pre všetky typy konaní vyvolaných […]

Viac ›

Reportáž v TV Markíza o hnojení pôdy digestátom

8. septembra 2016 11:110 komentárov
Reportáž v TV Markíza o hnojení pôdy digestátom

Dovoľujeme si požiadať všetkých vlastníkov poľnohospodárskej pôdy v obci Košeca, ktorú užíva PD Košeca, a.s., aby sa zaujímali o spôsob, akým sa nájomca stará o zachovanie jej kvality aj pre ďalšie generácie. Máme k dispozícii niekoľko rozborov vzoriek digestátu, ktorý […]

Viac ›

Výsledok vzorky digestátu

31. augusta 2016 13:365 komentárov
Výsledok vzorky digestátu

V prílohe zverejňujeme výsledky rozboru vzoriek digestátu vo forme protokolu o skúškach vykonaných v akreditovanom laboratóriu. Digestát bol dňa 24. augusta 2016 aplikovaný do ornej pôdy v oblasti Rudé. Starosta obce Košeca Bc. Radomír Brtáň po telefonickej výzve občana Košece, […]

Viac ›

Letné kúpalisko v Košeci OTVORENÉ

5. júla 2016 10:120 komentárov
Kúpalisko

S veľkou radosťou Vám oznamujeme, že svoje brány v tejto sezóne opäť otvára letné kúpalisko v Košeci. Po minulej sezóne, kedy obec musela zrušiť živnosť a museli sme ukončiť túto činnosť, sa v tomto roku podarilo súkromnej spoločnosti dohodnúť s […]

Viac ›

Rudnianska ul. odstávka vody

16. marca 2016 07:460 komentárov
Rudnianska ul. odstávka vody

Považská vodárenská spoločnosť , prevádzka vodovodov Ilava oznamuje odberateľom vody v Košeci ul. Rudnianska, že dňa 16.3.2016 t.j. dnes bude od 8.30 hod. – do 10.30 hod. prerušená dodávka pitnej vody z dôvodu opravy poruchy na vodovodnom potrubí . S […]

Viac ›