Značky: "VZN"

Zverejnenie návrhov Všeobecne záväzných nariadení obce

23. novembra 2015 20:580 komentárov
Erb

Dňa 23.11.2015 boli na úradnú tabuľu obce a na stránke obce www.koseca.sk vyvesené návrhy nasledujúcich nariadení: VZN č. 2/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 VZN č. 3/2015 o miestnych […]

Viac ›

Zverejnenie schválených Všeobecne záväzných nariadení obce

13. decembra 2013 12:150 komentárov
Vlajka Košeca

V prílohách sú zverejnené schválené verzie Všeobecne záväzných nariadení č. 1 a 2 z roku 2013, ktoré budú účinné od 1. 1. 2014. Prílohy:

Viac ›

Návrhy VZN na pripomienkovanie

26. novembra 2013 15:000 komentárov
Vlajka Košeca

Predkladáme návrhy Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013, VZN č. 2/2013 a návrh Dodatku č. 2 k VZN 5/2012. Prílohy:

Viac ›

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2012

3. septembra 2013 09:190 komentárov
Vlajka Košeca

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Košeca. Príloha:

Viac ›

Na úradnej tabuli sú uverejnené nové návrhy VZN obce Košeca

14. augusta 2012 13:540 komentárov
Obecný úrad

Na úradnej tabuli sú uverejnené nové návrhy VZN obce Košeca. Ide o Všeobecne záväzné nariadenie obce Košeca č. 1, č. 2 a č. 3

Viac ›

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2009 na pripomienkovanie

13. júna 2012 15:350 komentárov
Vlajka Košeca

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2009 na pripomienkovanie. Príloha:

Viac ›

Pripomienkovanie návrhu VZN č. 1/2012 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce začalo

4. apríla 2012 13:560 komentárov
Vlajka Košeca

Dokument nájdete aj v sekcii Obecný úrad – Úradná tabuľa.

Viac ›

VZN č. 3/2011 – 15 dňová lehota na nadobudnutie účinnosti

31. augusta 2011 08:460 komentárov
Vlajka Košeca

Na úradnej tabuli nášho webového sídla si môžete nájsť schválenú verziu nového Všeobecne záväzného nariadenia obce.

Viac ›

Návrh VZN 3/2011

3. augusta 2011 16:070 komentárov
Vlajka Košeca

Návrh VZN 3/2011. Príloha:

Viac ›

Schválené VZN č.2/2011 zverejnené pre nadobudnutie účinnosti

29. apríla 2011 08:040 komentárov
Vlajka Košeca

Schválené VZN č.2/2011 zverejnené pre nadobudnutie účinnosti Príloha:

Viac ›