Značky: "Železničná ulica"

Železničná ulica uzavretá

24. októbra 2017 08:430 komentárov
Železničná ulica uzavretá

Zhotoviteľ prestavby cesty na Železničnej ulici oznamuje, že časť ulice od Hlavnej cesty po križovatku s Továrenskou bude od utorka 24.10.2017 a časť od križovatky s Továrenskou po železničnú stanicu od štvrtka 26.10.2017 z dôvodu aplikácie penetračnej vrstvy úplne uzatvorená. […]

Viac ›

Výsledky zasadnutia OZ v Košeci zo dňa 15.6.2017

16. júna 2017 09:402 komentáre
Výsledky zasadnutia OZ v Košeci zo dňa 15.6.2017

Obecné zastupiteľstvo v Košeci sa na druhý pokus dňa 15. 6. 2017 úplne jednohlasne uznieslo na schválení použitia potrebných finančných prostriedkov z prebytku hospodárenia roku 2016 a časti rezervného fondu obce z minulých rokov na prestavbu cestnej komunikácie časti Železničnej […]

Viac ›

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 15. 6. 2017

9. júna 2017 13:570 komentárov
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 15. 6. 2017

Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň si Vás dovoľuje pozvať na najbližšie zvolané zasadnutie OZ v Košeci, ktoré sa uskutoční dňa 15. 6. 2017 (t.j. vo štvrtok) o 17.00 hodine v zasadačke na 1. poschodí OcÚ v Košeci. Predmetom rokovania bude […]

Viac ›