Archív pre september 10th, 2010

Rozšírenie dobývacieho priestoru lomu Ladce – Butkov

10. septembra 2010 08:020 komentárov
Vlajka Košeca

Dovoľujeme si informovať všetkých, že dňa 8.9.2010 nám bolo z Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR – sekcie kvality životného prostredia, oddelenia EIA oznámené ukončenie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Navrhovateľ, Považská cementáreň, a.s. Ladce požiadal o zastavenie […]

Viac ›