Archív pre júl 20th, 2012

Pozvánka na spoločné verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov činnosti

20. júla 2012 12:150 komentárov
Pozvánka na spoločné verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov činnosti

Dovoľujeme si Vás pozvať na spoločné verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov činnosti: „Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice“ na životné prostredie, podľa § 34 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a […]

Viac ›