Archív pre december 28th, 2012

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR

28. decembra 2012 07:191 komentár
Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR

Oznamujeme Vám, že dňa 21. 12. 2012 nám bolo doručené záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR číslo: 4184/2012-3.4/dp k navrhovanej činnosti – Výrobňa asfaltových zmesí Tunežice. Záverečné stanovisko je k dispozícii k nahliadnutiu na podateľni Obecného úradu v Košeci v pracovných dňoch počas úradných hodín. […]

Viac ›