Archív pre marec, 2013

Výstraha SHMÚ pred povodňami platí aj pre naše územie

31. marca 2013 14:340 komentárov
Výstraha SHMÚ pred povodňami platí aj pre naše územie

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre naše územie hydrologickú výstrahu – možnosť vzniku povodní zo snehu a dažďa. Máme za úlohu o tejto výstrahe informovať obyvateľstvo. Vzhľadom na existujúce snehové zásoby v povodiach, vysokú nasýtenosť povodí, oteplenie a očakávané intenzívne zrážky […]

Viac ›

Nový projekt ZŠ s MŠ v Košeci

25. marca 2013 12:550 komentárov
Nový projekt ZŠ s MŠ v Košeci

Nový projekt ZŠ s MŠ v Košeci. Príloha:

Viac ›

Postup pri žiadaní o náhradu škody spôsobenej elektrickým prepätím

Postup pri žiadaní o náhradu škody spôsobenej elektrickým prepätím

Vážení občania. Na základe ďalších zistení o možnostiach uplatnenia náhrady škody spôsobenej elektrickým prepätím zo dňa 15. marca 2013 vám dávame na vedomie, že pokiaľ vaša poistná zmluva nezahŕňa takéto riziká, prípadne nemáte svoju domácnosť poistenú vôbec, môžete sa obrátiť […]

Viac ›

Pozvánka na marcové zasadnutie obecného zastupiteľstva

22. marca 2013 10:344 komentáre
Vlajka Košeca

Pozvánka na marcové zasadnutie obecného zastupiteľstva. Príloha:

Viac ›

Oznam Urbárskeho spoločenstva v Malom Košeckom Podhradí

19. marca 2013 07:550 komentárov
Oznam Urbárskeho spoločenstva v Malom Košeckom Podhradí

Urbárske spoločenstvo v Malom Košeckom Podhradí oznamuje svojim členom, že dňa 24.marca 2013, t.j. v nedeľu, o 14,00 hod sa uskutoční Valné zhromaždenie v Kultúrnom dome v Malom Košeckom Podhradí. Účasť všetkých členov je nutná! Zároveň žiadame o informovanie rodinných […]

Viac ›

Odstávka elektrickej energie

6. marca 2013 13:513 komentáre
Odstávka elektrickej energie

SSE – distribúcia, a.s. oznamuje občanom, že dňa 20.3.2013 (t.j. streda) v čase od 8.00 do 16.00 hod. bude prerušená distribúcia el. energie z dôvodu vykonania plánovanej opravy el. zariadenia – vypnutá bude Košeca od č. domu 17 – 240 […]

Viac ›