Archív pre december, 2013

Výstavba kanalizácie v Nozdroviciach už začala

12. decembra 2013 13:360 komentárov
Kanalizácia

Ulica Na Vyhni v Nozdroviciach už prechádza veľkou zmenou pri budovaní novej infraštruktúry v našej obci prostredníctvom projektu „Odkanalizovanie ľavej strany Váhu – obcí Ladce, Košeca, Ilava, Dubnica“. Prvé stavebné práce sa začali pred pár dňami a budú v tomto […]

Viac ›

Vyčistenie koryta Nozdrovického potoka

11. decembra 2013 16:520 komentárov
Vyčistenie koryta Nozdrovického potoka

Dnes, t.j. 11. 12. 2013 boli začaté práce na čistení koryta Nozdrovického potoka. V nasledujúcich dňoch bude upravený úsek v celkovej dĺžke viac ako jeden kilometer (pod aj nad hlavou cestou). Povodie Váhu pristúpilo k tejto akcii na základe našich […]

Viac ›

Sumarizácia podkladov pre tvorbu rozpočtu obce Košeca

10. decembra 2013 14:250 komentárov
Vlajka Košeca

Proces schvaľovania rozpočtu obce sa riadi pravidlami, ktoré sú stanovené platnou legislatívou. Z nej napr. vyplýva, že návrh rozpočtu má byť zverejnený v obci na mieste obvyklom minimálne 15 dní pred jeho prerokovaním a schvaľovaním obecným zastupiteľstvom. Návrh rozpočtu obce […]

Viac ›

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 12. 12. 2013

8. decembra 2013 22:360 komentárov
Vlajka Košeca

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 12. 12. 2013. Príloha:

Viac ›

Pozvánka na benefičný koncert

3. decembra 2013 15:410 komentárov
Pozvánka na benefičný koncert

Pozvánka na benefičný koncert. Príloha:

Viac ›