Archív pre jún 29th, 2016

Štúdia chodníka na ulici Zliechovskej

29. júna 2016 09:531 komentár
Košeca a Nozdrovice

V prílohách je verejnosti sprístupnená štúdia chodníka na Zliechovskej ulici. Chodník je navrhovaný po oboch stranách cesty III. triedy s tým, že nám to dáva do budúcnosti rôzne alternatívy výstavby jednotlivých častí (projekt bude rozdelený do viacerých stavebných objektov, ktoré bude […]

Viac ›

Výsledok pracovného stretnutia s občanmi – ulica Železničná

Výsledok pracovného stretnutia s občanmi – ulica Železničná

V pondelok 27. 6. 2016 sa uskutočnilo ďalšie zo stretnutí s občanmi, ktoré malo tentokrát na programe prerokovanie navrhovanej štúdie miestnej komunikácie na ulici Železničnej. Projektanti štúdie predstavili návrh riešenia výstavby novej miestnej komunikácie s chodníkom od Hlavnej ulice v […]

Viac ›